Her er en præsentation af nogle af vores e-læringskurser.

kurser-grafik.png

Køb af e-læringskurser

Hvis du/I er interesserede i et kursus til jeres virksomhed eller organisation tilbyder vi forskellige pakkeløsninger.

Skal du tage et kursus?

Denne side er kun en oversigt over vores e-læringskurser med prøveadgang uden registrering. Hvis du er tilmeldt et kursus, skal du logge på Plan2learn.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

 

banner-arbejdsmiljø-SMALL.jpg

Brandskolen

Fødevarehygiejne

Gør det let - forflyt med hjælpemidler

Håndhygiejne

MR-sikkerhed Basis

MR-sikkerhed Avanceret

BRIK-systemet

Forstå patientens rettigheder ved henvisning til hospitalet

Køreteori

Kontorergonomi

Informationssikkerhed - Fysisk sikkerhed

Informationssikkerhed

Informationssikkerhed til Socialområdet

Arbejdsplanlægning

Maksimale ventetider

Hold ryggen fri - ergonomikursus

Introduktionskurser (Akutugen)

 

Akut geriatri

Anæstesiologi og den akutte patient

Akutmedicin

Intern medicin

Kliniske kurser

 

"Jamen jeg troede..." - Tværfaglig kommunikation på fødegangen

Basal genoplivning - børn

Avanceret genoplivning - børn

Basal genoplivning - niveau 1

Basal genoplivning - niveau 2

Avanceret genoplivning - niveau 3

Dysfagi - problemer med at synke, spise og drikke

EKG optagelser

Ernæringsscreening - børn

Genoplivning - LUCAS

Delirium på intensiv

Transfusion af blodkomponenter

Kommunikation med respiratorpatienter

Lægemiddelregning

Når mad er en del af behandlingen

Plan for ernæring - Overvægt og undervægt

Rationel brug af antibiotika

Rekontinens

Respirationsfysioterapi

Sepsis - tidlig opsporing (læger)

Sepsis - tidlig opsporing (sygeplejersker)

Sikre fødsler

Klinisk meningsfuld kodning

Behandling af akutte smerter

Præhospitalets kurser

 

banner-præhospitalSMALL.jpg

Den Præhospitale patient ABCDE

Den Præhospitale patient ABCDE quiz

Det Præhospitale system

Genoplivning

Infektionshygiejne

Specifikt patientforløb - Brystsmerte case

Specifikt patientforløb - Hjertestop case

Specifikt patientforløb - Mistænkt Stroke case

Specifikt patientforløb - Traume case

Nationale kurser

Psykiatri og social

 

Eftersamtaler - efter ophør af tvang

Konflikthåndtering og nedbringelse af tvang

Medicinhåndtering på socialområdet

Psykiatriloven - Anvendelse af tvang i psykiatrien

Alarmer og alarmprocedurer i Regionspsykiatrien Gødstrup

Alarmprocedurer i Psykiatriens Sengeafsnit, AUH

Selvmordsrisikovurdering – forebyggelse af selvmord

Sikker medicinering

God behandling – forebyggelse af tvang i psykiatrien

Klinisk interviewteknik

Psykopatologi og Kommunikation

Psykopatologi og diagnostik, B&U

Alarmbrik og alarmtelefon i Psykiatriens Ambulatorie, AUH

Patientrettede kurser

 

PSA-test

Mere e-læringsmateriale?

Find mere patientrettede e-læringsmateriale under siderne: "Læringsportaler" og "Andre projekter".

Øvrige kurser

 

banner-øvrige.jpg

Henvis til rygestop på 30 sekunder - med VBA-metoden

Introduktion til MEDgrunduddannelsen

Optimal Symptomlindring

Patienttransport

SINE Kommunikation (HEMS)

SINE Terminal

POCT kurser

Vi kan kontaktes på:

Tlf. 23 35 79 59 eller ce.rm@rm.dk.