Ansatte ved Region Midtjylland får deres lønseddel digitalt via e-Boks eller borger.dk.


NemID er den nøgle, som du bruger, når du skal ind i din digitale postkasse på e-Boks eller borger.dk. Her vil ikke kun være lønsedler fra Region Midtjylland, men også al den brevveksling, som du må have med det offentlige.

Med NemID skal du kun huske din adgangskode og dit nøglekort, så kan du få adgang til dine personlige oplysninger hos det offentlige, i netbanken eller hos de mange private virksomheder, der er ved at tage NemID i brug. 

Du kan læse mere oprettelse af NemID, digitale postkasser og bruger heraf på disse sider:

Vejledning til lønseddel

Vejledning til arbejdstidsopgørelse

NemID

e-Boks

Hvis ikke jeg har pc og internetforbindelse

Oprettelse af digitalpostkasse

Specielt for tjenestemandspensionister