Den værdibaserede personalepolitik er sammen med God Ledelse og Styring i Region Midtjylland og MED- og Arbejdsmiljøaftale et vigtigt grundlag for, at regionen kan fastholde og rekruttere de ledere og medarbejdere, som er helt nødvendige for, at opgaverne kan løses bedst muligt. Personalepolitikken bygger på værdierne dialog, dygtighed og dristighed, der set i sammenhæng udgør det holdningsmæssige fundament for samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i Region Midtjylland. 

Koncern HR tilbyder konsulentydelser i forbindelse med at skabe ejerskab til Region Midtjyllands værdier, personalepolitik og ledelsesgrundlag. Konsulentydelsen er helt eller deltvist puljefinansieret efter konkret opgaveafklaring og vurdering fra Koncern HR.