Region Midtjylland tager udgangspunkt i borgernes, patienternes og samarbejdspartnernes behov for velfærdsydelser, og ser dem som aktive medspillere. Regionen stræber efter at have kompetente ledere og medarbejdere, som sikrer, at der til stadighed sker udvikling af såvel den enkelte leder og medarbejder som organisationen, således at målene kan nås, og at de udfordringer som regionen står overfor håndteres.

Kompetenceudviklingspolitkken udgør sammen med God ledelse og styring i Region Midtjylland og Personale-politikken et vigtigt grundlag for, at ledere og medarbejdere løbende kan udvikles, og vi derigennem kan løse vores opgaver med den bedste kvalitet.

Kompetenceudviklingspolitikken er fælles for Region Midtjylland.

Godkendt af Regions-MEDudvalget den 23. april 2014