Vi har en mangfoldighedspolitik som fokuserer på, at Region Midtjylland har behov for at ansætte medarbejdere med forskellig baggrund, og at det er en gevinst, at personalegrupperne er mangfoldigt sammensatte. 

Politikken beskriver en række mål og indsatsområder vedrørende: 

  • En mere ligelig fordeling af kvinder og mænd og lige karrieremuligheder
  • Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund afspejler andelen i arbejdsstyrken i Region Midtjylland
  • En jævn aldersfordeling på regionens arbejdspladser og mulighed for længere tilknytning til arbejdsmarkedet i takt med, at pensionsalderen udskydes
  • Personer med funktionsnedsættelser/handicap oplever ikke diskrimination.

Politikken er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet, og den er godkendt af regionsrådet

Region Midtjylland har ansat en mangfoldighedskonsulent, som yder vederlagsfri bistand til Region Midtjyllands hospitaler, institutioner og stabe.

Mangfoldighedskonsulenten yder ligeledes konsulentbistand vedr. international rekruttering og frivillighedsområdet. 

Mangfoldighedspolitikken kan læses her