På disse sider kan du læse mere om MED-systemet.

MED-systemet er Region Midtjyllands formelle ramme om samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse. Det er her vi kan mødes og drøfte de udfordringer, der opstår i hverdagen. MED-systemet dækker både Lokal-MEDudvalgene på de enkelte afdelinger, Hoved-MEDudvalgene på hospitalerne, Psykiatri- og Social og fællesfunktionerne samt Regions-MEDudvalget, som er regionens øverste samarbejdsudvalg. 

Vores MED-system fokuserer på medarbejdernes indflydelse og sikkerhed. MED-udvalgene diskuterer alle aktuelle beslutninger, som har betydning  for medarbejderne. Det er særligt personaleforhold, arbejdsforhold, kompetenceudvikling, samarbejde, effektiviseringer, sikkerhed og sundhed. 

Du kan klikke videre til en animationsfilm under "MED- og og Arbejdsmiljøaftale", som kort fortæller om, hvad vi vil med vores MED-system.