Retningslinjerne for omplacering og afsked af medarbejdere i forbindelse med omlægninger og besparelser, beskriver fortrinsretten til ledige stillinger i regionen og princippet om bevarelse af nuværende løn i forbindelse med omplacering.

Retningslinjerne er vedtaget af Regions-MEDudvalget den 20. februar 2015. 

Retningslinjer for omplacering

Hvornår gør hvem, hvad - Bilag 1

Kriterier og begrundelse i forbindelse med udvælgelse til omplacering eller afskedigelse - Bilag 1a

Særlige forhold vedr. TR beskyttede om medarbejdere omfattet af Lige- og forskelsbehandlingslovene - Bilag 1b

Hvad kan og skal ledelsen - hvad kan og skal medarbejderen - Bilag 2

Støtteforanstaltninger for ledere, medarbejdere og arbejdspladser, der er berørt af omplacering - Bilag 3