Bariatriske patienter kræver særlige pladsforhold. Dels kræver patienten i sig selv mere plads, og dels skal der være plads til flere personaler og større hjælpemidler.

Hvis der ikke er plads nok, skal inventar og hjælpemidler ofte flyttes rundt – evt. ud af rummet. Det giver mange ekstra arbejdsgange, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og derved en unødig stor belastning på medarbejderne.

For at sikre, at de bariatriske patienter kan modtages i alle regionens 5 AKUT-modtagelser og at medarbejderne ikke belastes unødigt, er der i forbindelse med ny- og ombygninger alle steder etableret sengestuer og/eller multifunktionsrum med plads til de hjælpemidler og medarbejdere, som den bariatriske patient kræver.

Vejledningen ”Pladskrav til svært overvægtige patienter/ bariatriske patienter” fra august 2010, er grundlaget for de anbefalinger, der er i diverse Designguides for Hospitalsbyggeri i Region Midtjylland vedrørende undersøgelse, behandling og pleje af bariatriske patienter.

Målgruppen for vejledningen er bygherrer, arkitekter, ingeniører og personale på hospitaler, som Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø håber vil bruge den viden, der er afdækket og beskrevet i materialet.

Klik på billederne for at se vejledningen på dansk eller engelsk:

Pladskrav Space requirements

Mere viden:

Læs om Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer på Socialstyrelsens hjemmeside.

 

Kontakt

Ulla Madsen 
Mob: 2138 7551

Annie Buus-Jensen

Annie Buus-Jensen
Mob: 2938 8874