Kontoret har ansvar for kapacitets- og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse, planlægning af speciallægeuddannelse i Region Midtjylland og Region Nordjylland, administration vedrørende ansættelser af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb og opfølgning på evaluering af videreuddannelsen på regionens hospitaler og i praksis.

Sundhedsuddannelser har derudover til opgave at varetage regionens arbejdsgiverfunktion i forbindelse med en koordineret planlægning og overordnet tilrettelæggelse af alle grunduddannelser på sundheds- og socialområdet, hvor regionen er aftager af de uddannede.
 
Ledelsen af kontoret sker i et samarbejde mellem kontorchefen og en vicekontorchef. Kontorchefen har det primære faglige ansvar vedrørende de lægelige uddannelser og vicekontorchefen har det primære faglige ansvar for opgaver vedrørende grunduddannelser inden for erhvervsuddannelserne og inden for professionsbacheloruddannelserne på social- og sundhedsområdet.

Kontorchefen er sekretariatschef for videreuddannelsesregion nord vedrørende den lægelige videreuddannelse.

Sundhedsuddannelser er geografisk placeret i Regionshuset i Viborg.

Læs mere her