Vi vil gerne hjælpe og inspirere dig, som er optaget af nytænkning, innovation og digitalisering gennem forskellige aktiviteter og initiativer, som du kan læse om her på siden.

Vores opgave på innovationsområdet er primært at udvikle, koordinere og skabe forbindelser på tværs af hele Region Midtjyllands organisation. Vi arbejder samtidig med at understøtte spredning af viden og erfaringer på området. 

Vores udgangspunkt er, at innovationskraften og -kompetencerne skal være så stærke som muligt lokalt. Vi er optagede af at skabe bevægelighed og muligheder - og gnist i menneskers øjne. 

På digitaliseringsområdet har vi til opgave at understøtte Digitaliseringsstrategiens fokusområde 1: "Ledelse af digitalisering og digitale kompetencer". Det gør vi i samarbejde med mange andre aktører på tværs af regionen.