I 2017 er et innovationsnetværk for medarbejdere i Region Midtjylland startet op.

Netværket skal fungere som et rum til refleksion for innovationsdriftige medarbejdere, hvor der er fokus på videndeling, vidensopbygning og sparring.

 

Kom med i netværket...

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ramme for innovationsnetværket

Formål
Videndeling og videnopbygning mhp. at styrke handlekraften omkring innovation i Region Midtjylland.

”Et fælles arbejdsrum”, hvor der er mulighed for, at deltagerne kan udfordre hinanden/give hinanden benspænd og sammen opbygge viden.

Innovationsnetværket vil også været et sted, hvor man får indblik i erfaringer og eksisterende løsninger fra andre områder end ens eget og dermed også et sted, hvorfra man kan lade sig inspirere til spredning af velfungerende løsninger, eller hvor man selv får mulighed for at sprede velfungerende løsninger fra sit eget område til andre dele af regionen.


Indhold

 • Vidensdeling og sparring ift. konkrete innovationsprojekter.
 • Erfaringsudveksling jf. formålsbeskrivelsen.
 • Oplæg fra fagpersoner i den enkelte driftsenhed eller fra driftsenhedens samarbejdspartnere
 • Mulighed for fælles kursusdage med deltagerbetaling
 • Mulighed for, at netværkets deltagere kan undervise hinanden i brug af konkrete metoder og værktøjer
 • Andre relevante tiltag


Deltagere/kriterier for deltagelse
Netværket er for alle udviklings- og innovationsdedikerede medarbejdere i Region Midtjylland.

Dog skal man leve op til tre kriterier for at komme med i netværket:

 1. Man skal være ansat i eller have sin daglige gang i Region Midtjylland.
 2. Man skal arbejde med innovation.
 3. Den nærmeste leder skal støtte deltagelsen i netværket.

Hvis du vil være med, skal du sende en mail til Lise Klarholt Busk, lisbus@rm.dk.


Rollebeskrivelse

 • Deltagerne melder sig på skift til at stå for arrangementer - dette alt efter om man har noget, man gerne vil dele, sprede, udfordre med, lære sammen med netværket eller noget helt andet.
 • Deltagerne sørger for forplejning og booking af lokaler ved arrangementer hos dem selv.
 • Deltagerne står for indholdet på arrangementer hos dem selv med mulighed for sparring fra Koncern HR, Udvikling

Koncern HR, Udvikling:

 • Tilbyder faglige input og/eller koordinerer faglige input udefra
 • Understøtter dedikerede innovationsfunktioner ift. fx proces på arrangementer
 • Tilbyder sparring til og udfordring af de ansvarlige for de enkelte møder omkring fx indhold og proces 
 • Står for koordinering, herunder datorække og udsendelse af indbydelser


Mødekadence
4 møder om året à 3 timers varighed.

Netværket skal medvirke til at skabe fællesskab på tværs og oplevelse af et fortroligt rum, hvor man kan dele både succeser og udfordringer og udvikle sammen.


Hvor

Arrangementerne afholdes lokalt og på skift på de enkelte driftsenheder.