Ledelse i Digitalisering 2.0 tilbyder modulbaseret inspiration, viden og redskaber samt lokalt forankret sparring, facilitering og processtøtte til ledere og nøglemedarbejdere igennem et digitaliseringsprojekt. Det er således digitaliseringsprojektet, der er "på forløb” med udgangspunkt i de vilkår og rammer, som er til rådighed lokalt. Digitaliseringsprojektet tilknyttes en følgegruppe, hvis opgave er at støtte og sparre med projektdeltagerne. Du kan læse mere om forløbet her.

Ledelse i Digitalisering 2.0 bygger på en prototype, som blev udviklet og gennemført i 2019 som led i at understøtte digitaliseringsstrategiens fokusområde 1: Ledelse af digitalisering og digitale kompetencer. Materialer fra prototypen kan rekvireres hos Lise Klarholt, lisbus@rm.dk.

I denne video fortæller Sidsel Villumsen og Ouafa Rian om vores tilgang til digitalisering og lidt om, hvad vi arbejder med på Ledelse i Digitalisering.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.