Region Midtjyllands ledelsesudviklingstilbud tager afsæt i en vidensbaseret, nysgerrig og helhedsorienteret ledelsestænkning samtidig med, at de forholder sig til den virkelighed og fremtid, som vi står overfor. En fremtid, der kalder på forandring, mod og handlekraft.

Ledelsesudviklingstilbuddene er tænkt ind i en sammenhæng, så du, uanset hvor du befinder dig i arbejdslivet, kan få inspiration og hjælp på vejen – om du er ny leder, erfaren leder, leder i fællesskab med andre eller er medarbejder uden formel ledelse. Tilbuddene giver dig mulighed for at være en del af fællesskaber og få metoder til at træne og drive forandringer, der etablerer følgeskab.

Sammen skaber vi handlekraft og lyst til ledelse.