Jeg er optaget af SPILD. Spild af tid, spild af energi og spild af gode muligheder. Det giver mening for mig at bidrage til at undgå for meget af den slags spild. Jeg er også optaget af NYTTE. Når det vi gør i det store fællesskab – sammen - nytter noget. Når den enkelte oplever at gøre nytte gennem sit daglige arbejde. Spild og nytte er vigtige drivkræfter for mit virke som organisationskonsulent i Region Midtjylland.

Organisationer der virker
Jeg ønsker at bidrage til, at organisationerne i Region Midtjylland virker og skaber effekter for borgere og samfund. Det er vigtigt for mig at understøtte, at der bedrives god ledelse og styring i regionens enheder. God ledelse og styring, der kommer af at forene det vi kan, vil og skal sammen til en vej, vi vælger at gå sammen. Og hvor vi lærer og bliver klogere undervejs. God ledelse, som skabes af mennesker, der via dialog, dygtighed og dristighed, gør sig umage med at være nysgerrige, vedholdende og ordentlige i samspillet med hinanden, både for at løse opgaverne og for at have et fedt og udviklende arbejdsliv.

Mennesker der lykkes
Min største arbejdsglæde er at se mennesker, der lykkes med det, de ønsker, skal og vil. Andres succes er min succes. Jeg møder ledere og medarbejdere med stor indlevelse og nysgerrighed. Jeg har stor tro på og tillid til, at mennesker gør det bedste, de kan. Og at man med den rigtige dosering af inspiration, støtte og puf kan træffe gode valg og beslutninger, der skaber arbejdsglæde og resultater.

Baggrund
Jeg er bl.a. uddannet cand.negot (international business) fra Syddansk Universitet og efteruddannet i strategi & ledelse på Aarhus Universitet (HD-O). Jeg har mit arbejdsmæssige fundament som medarbejder og leder indenfor revision, marketing, salg, forretningsudvikling og it i private virksomheder. Jeg har i 5 år udviklet og arbejdet med HR test- og profilværktøjer og er optaget af personvurdering og kompetenceafdækning, som jeg især bruger til rekruttering, onboarding og ledelsesudvikling.

Jeg praktiserer og efteruddanner mig i disse år inden det mere kropslige lederskab. Jeg oplever at bæredygtig ledelse i kompleksitet og transformation kalder på, at vi mere bevidst tager kroppen med på job. Dels for at kvalificere ledelse udadtil og for at skabe en bedre indre balance hos den enkelte.