Erfaring og forskning peger på, at læring er mest effektiv, når der er en naturlig sammenhæng med det daglige arbejde. Det vil sige, når ny viden kan bidrage til en bedre opgaveløsning i hverdagen.

Derfor er det vigtigt at betragte et uddannelsesinitiativ - et kursus, møde eller en konference - som et led i et sammenhængende uddannelsesforløb - ikke som en isoleret begivenhed.

Et uddannelsesforløb omfatter:

  • en planlægningsfase
  • selve læringsfasen
  • implementeringsfase, hvor de nyerhvervede kompetencer sættes i spil på arbejdspladsen.

 Formålet med denne side er at:

  • give overblik til at tænke det gode læringsforløb gennem forskellige faser
  • understøtte at kompetenceudvikling bedst muligt bringes i spil og implementeres

Se de korte introduktioner i videoerne nedenfor.

Hvorfor?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Læringsskemaet

Centralt i det gode læringsforløb står læringsskemaet, der er redskabet til at binde organisationens strategier og uddannelsesforløbets formål sammen med de konkrete uddannelsestiltag.

Uddannelsesskemaet kan anvendes både til udvælgelse af kursus eller til at holde tråd i kursistens gang gennem større uddannelsesforløb.

Se videoen om brugen af læringsskemaet.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.