Nedenstående tager udgangspunkt i reglerne om befordringsgodtgørelse i Amtsrådsforeningens Administrative Vejledning (APV) nr. 21.13.1 og 21.14.1

De aktuelle takster fremgår af vejledningernes bilag 1. 

Retningslinjerne er godkendt af direktionen og træder i kraft den 1. oktober 2019. 

Generelt om befordringsgodtgørelse

Særlige regler for læger

Særlige regler for sygeplejersker der har rådighedsvagt fra hjemmet

Eksempler på beregning af kørsel

Takster for kørselsgodtgørelse til arbejde og uddannelse

Udbetaling af befordringsgodtgørelse (kørsel)

Hvordan er jeg forsikret i forbindelse med kørsel

Stillingsansøgere til samtale

Tjenesterejser i udlandet

Skatteregler

Befordringsgodtgørelse - 60 dages-reglen