Som et led i Folketingets behandling af Finansloven for 2022 er det aftalt, at der afsættes en vinterpakke på 1 mia. kr. til sygehusvæsenet. Midlerne skal bidrage til at:

  • Styrke aktiviteten
  • Understøtte aktiviteten
  • Fastholde sundhedspersonale

Region Midtjyllands andel vil være 216,1 mio. kr. Der er tale om en engangsbevilling.

Aftalen indgås under hensyn til de mellem Danske Regioner og forhandlingsfællesskaber aftalte principper, herunder at udbetalingen ikke skal indgå i beregningsgrundlaget for reguleringsordningen, og udbetalingen derfor skal baseres på udbetalinger, der kan registreres som engangsvederlag.

I Region Midtjylland udmøntes aftalen i henholdsvis en fastholdelsesbonus og en meraktivitetsbonus:

Vinterpakke: Tilslutningsaftale, positivliste med særlig vagttunge afsnit og særlig vagttunge  stillingsgrupper indenfor afsnit omfattet af fastholdelsesbonus samt slides fra præsentation for de faglige organisationer den 17. december 2021

Genaktivering af aftale om meraktivitetsbonus i vinterpakken i perioden mandag d. 4. juli 2022 til og med søndag d. 7. august 2022.

Status på udbetaling fra vinterpakken - juni 2022

Fastholdelsesbonus - model for beregning af særligt vagttunge afsnit og stillingsgrupper på øvrige afsnit – kort fortalt

Organisationer, der har tilsluttet sig, at overarbejde kan udbetales i forbindelse med vinterpakken

Hvornår foregår udbetaling af fastholdelsesbonus og meraktivitetsbonus