Koncern HR, MidtSim er Region Midtjyllands højtspecialiserede simulationscenter og fællesfunktion for simulation. Vi uddanner og træner sundhedsprofessionelle på præ- og postgraduat niveau i Region Midtjylland gennem simulation på baggrund af en forskningsbaseret tilgang.

Som regionens fællesfunktion for simulation varetager vi en understøttende og koordinerende rolle i forhold til de lokale simulationsenheder på regionens hospitaler.

Endelig er Koncern HR, MidtSim lokalt simulationscenter for hhv. Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

MidtSim har fået ny adresse ...

Læs mere her eller klik på Flytteinfo i menuen til venstre.

Er du simulatorinstruktør, eller vil du gerne være det? Her finder du info om simulatorinstuktøruddannelsen og dens udvidede moduler, samt hvordan du som instruktør kan bruge MidtSim

En af MidtSims mange funktioner er at være Aarhus universistetshospitals lokale simulationscenter. Du kan læse mere om vores samarbejde her.

Lægelig videreuddannelse. Er du uddannelsesansvarlig overlæge eller uddannelsessøgende læge, så klik her for at se, hvilke procedurer MidtSIm tilbyder træning i ved hjælp af teknisk simulation

MidtSim samarbejder med Aarhu Universitet om de simulationsbaserede dele af medicinstudiet. Er du studerende eller underviser, er oplysningerne her til dig.

Akademia. Her kan du læse om den forskning, MidtSim bedriver og se, hvilke kongresser og konfrerencer MidtSim deltager i.

Her finder du oplysninger om det udstyr og de lokaler MidtSim råder over

Er du ikke ansat i Region Midtjylland, men har brug for simulationsfaglig ekspertise, udstyr eller uddannelse, kan du læse mere her.

Her kan du læse om, hvem vi er, hvordan vi er organiseret, vores åbningstider, plus meget mere

Press here for a short presentation of MidtSim

 

MidtSim på facebookMidtSim på LinkedIn

Koncern HR, MidtSim
Hedeager 5, 2. sal
8200 Aarhus N
+45 7841 0707
Kontakt.MidtSim@rm.dk